Een homeopathische behandeling bestaat uit meerdere consulten. Een consult duurt circa één uur. Alleen het eerste consult zal circa 1½ uur duren. Consulten zullen in het begin van de behandeling plaatsvinden met tussenpozen van ongeveer zes weken. Afhankelijk van de specifieke klachten van de patiënt. Later zitten er tussen de consulten ongeveer 3 à 4 maanden. Zonodig is er tussen de consulten door telefonisch contact, zodat ik op de hoogte blijf van het verloop van het proces tijdens de behandeling.

Ik probeer tijdens het eerste consult een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de patiënt die op consult komt.

Wat is de reden van komst, wanneer zijn de klachten ontstaan? Was er een aanleiding? Waar precies zitten de klachten? Zijn er omstandigheden die de klachten verbeteren/verslechteren?

Daarnaast zal ik ook vragen naar patronen, gewoonten die ogenschijnlijk niets met de reden van komst op zich te maken hoeven te hebben. Bijvoorbeeld: geestelijk welbevinden, behoefte gezelschap, slaappatronen, ontlasting, eet- en drinkgewoonten, de lichaamstemperatuur etc.

Maar ook het doormaken van verschillende klachten/ ziekten in het verleden bij de patiënt.

Familiair: bij ouders, broers, zussen en opa en oma’s.

Uw medicijngebruik nu en in het verleden.

Een klacht waarmee u komt staat meestal niet op zich zelf, er is bijna altijd een ontstaansoorzaak te vinden.

Door een zo optimaal mogelijk beeld van u als patiënt te krijgen, kan ik als Klassiek Homeopaat verbanden leggen.

Door het zien van verschillende onderlinge verbanden en de aard van de klacht kan ik vanuit een zo volledig mogelijk beeld een juiste middelkeuze maken.

Homeopathische middelen werken volgens het gelijksoortigheidsprincipe.

Dit betekent dat een homeopathisch middel gemaakt van bijv. plantaardig, dierlijk of minerale stof. Gebruikt door een gezond persoon.

Een persoon zonder klachten, bij gebruik van de homeopathische stof juist ziekte symptomen opgewekt kunnen worden.

Soortgelijke symptomen bij zieke mensen, kan het juist genezen.

Een bekend voorbeeld is koffie, dat bij overmatig gebruik slapeloosheid kan veroorzaken. Koffie voorgeschreven volgens een homeopathische bereiding kan juist slapeloosheid genezen.

Het kan zijn dat voor de juiste middelkeuze, ik even tijd nodig heb om uit te zoeken welke middelen u nodig heeft voor een zacht, snel en zo volledig mogelijk herstel.

U krijgt het eerste advies met instructies thuis gestuurd.

Vaak zal ik u als patiënt adviseren om meerdere middelen in afwisseling te gebruiken op verschillende tijdstippen van de dag.

Het herstel in tijd is afhankelijk van de soort klacht. Hoe lang heeft een klacht al bestaan. Maar ook de invloed van eventuele medicatie die u gebruikt of heeft gebruikt.

Door het gebruik van Homeopathische middelen kunnen klachten die in het verleden aanwezig waren in omgekeerde volgorde van ontstaan terugkeren.

Dit is geen verslechtering maar een teken dat het lichaam oude klachten aan het opruimen is. Zijn de klachten die terugkeren heftig, dan dient u gelijk contact op te nemen, dan kan ik hierop een passend middel voorschrijven waarmee de klachten op een milde manier zullen verdwijnen.

Bij een vervolgconsult kunt u vertellen wat er veranderd is sinds de inname van de middelen. Ook eventuele onduidelijkheden of wetenswaardigheden van uw kant kunt u mij vertellen. Ik zelf zal nog kijken of er vragen zijn waar ik tijdens een vorig consult onvoldoende aandacht aan heb kunnen besteden, zodat in een vervolgconsult dingen verder uitgediept kunnen worden. Ook om het vervolg voorschrift zonodig bij te stellen.

Homeopathie en reguliere medicijnen

Tijdens een homeopathische behandeling, kunt u uw reguliere medicijnen van uw huisarts of specialist gewoon door blijven gebruiken. Het is mogelijk dat u op een bepaald moment minder van een medicijn nodig hebt en zo mogelijk kunt afbouwen, doordat uw weerstand is verbeterd en de algemene energie toeneemt. Het veranderen van reguliere medicatie, gebeurt altijd in overleg met uw huisarts of specialist.

Als u er als patiënt behoefte aan heeft, kan ik uw huisarts af en toe een overzicht van de behandeling sturen, zodat ook de huisarts weet waar we mee bezig zijn.

Tarieven Homeopathische Consulten

volgens afspraak

Homeopathische behandeling incl. homeopathische middelen

Vrijgesteld van BTW

1e consult                      € 120,00 uitgaande van 1½ uur

Vervolg consulten       € 100,00 uitgaande van 1 uur

Acuut of kort Consult €   50,00 uitgaande van een ½ uur kan dit meer of minder zijn. (tijd tussen de consulten zal om de 4 á 6 weken zijn. Dit wordt individueel bekeken. Op de langere termijn zal de tussentijd groter zijn)

Contact per telefoon of e-mail buiten de consulten om €   25,00 uitgaande van 15 minuten

Toeslag avond (maandag t/m vrijdag na 19.00 uur.)    € 20,00

Toeslag weekend (zaterdag, zondag en feestdagen)   € 25,00

*De tarieven worden indien nodig jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Voor de vergoedingen door u zorgverzekeraar zie informatie onderstaand link

https://www.nvkh.nl/vergoedingen-2022/