Klassieke homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke, zelfherstellend vermogen van de mens stimuleert en herstelt. Bij klachten of ziekten is dit zelfherstellend vermogen kort of langdurig ontregeld.

De Klassiek Homeopaat prikkelt en vitaliseert met zeer kleine doses van bepaalde stoffen dit zelfgenezend vermogen “ook wel levenskracht genoemd”, waardoor het lichaam gaat reageren. Door het activeren van de levenskracht kan ziekte omgezet worden in gezondheid.

 

Oorzaken ontregeling levenskracht.

De ontregeling van de levenskracht kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Hierbij spelen zowel uitwendige omstandigheden als inwendige omstandigheden een rol.

 

Uitwendige factoren:

Kouvatten: hierdoor kun je al klachten krijgen, als bijv verkoudheid, griep, rugklachten, gewrichtsklachten etc. Ben je vatbaar voor kou dan zegt dit al wat over je constitutie (de onbalans waar zich de levenskracht in bevindt).

Ook een ongeluk kan op verschillende niveaus klachten geven. Bijvoorbeeld: hoofdpijnen, geheugenverlies, het gevoel bestuurd te worden door anderen dan jezelf, dystrofie etc.

 

Daarnaast zijn er levens omstandigheden zoals: slechte huisvesting, ongezonde voeding, relatie problemen, problemen op het werk, overlijden van dierbaren etc welke de balans in je lichaam kunnen verstoren. Dit kan weer leiden tot verschillende klachten bijv: migraine, blaasontsteking, galblaasontsteking, hyperventilatie, angsten, astmatische klachten etc.

Ieder mens, is gezien vanuit zijn eigen zijn, op een andere manier vatbaar voor bepaalde klachten. Hierin speelt een bepaalde innerlijke aanleg een rol.

 

Een andere uitwendige invloed is het gebruik van medicijnen, narcose, antibiotica maar ook vaccinaties kunnen de levenskracht verstoren. Hierbij zie je vaak dat energie minder wordt, klachten die eerder aanwezig waren weer terug komen of na vaccinatie chronische klachten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld: koortsstuipen, bewustzijnsverlies, diabetes, meningitis, hersenbeschadiging, verlammingen, allergieën, eczeem, artritis, autisme, etc.

(zie hiervoor ook de site: www.nvkp.nl)

 

Inwendige factoren:

Hierbij zie je vaak een relatie met familiare klachten. Vanuit de erfelijkheid, heb je een bepaalde zwakte mee gekregen. Vanuit die zwakte kan de innerlijke levenskracht verstoord zijn. Vroeger kon dit door het doormaken van kinderziekten op een natuurlijke manier hersteld worden, dit is tegenwoordig door veelvuldige vaccinaties bijna onmogelijk geworden.

Spelen vanuit de erfelijkheid bepaalde klachten een rol dan hebben we in de Klassieke Homeopathie de zogenaamde Nosoden die hierop in kunnen werken en tot herstel van de levenskracht kunnen leiden.

Het lichaam zal altijd, als er een verstoring is in de levenskracht, klachten zó oplossen, dat vitale organen gespaard blijven. Dat wil zeggen dat waar mogelijk, klachten in de vorm van een huiduitslag naar buiten komen als symptomen. Dit is voor het lichaam beter dan dat bijvoorbeeld de longen worden aangetast. Dit is namelijk een diepere verstoring. Een nog diepere verstoring is het als bijvoorbeeld reumatische klachten overgaan in een depressie.

Je ziet dan een fysieke klacht overgaan in een psychische klacht.

Bij het herstel van de levenskracht zie je vaak, dat klachten die in het verleden aanwezig zijn geweest in omgekeerde volgorde van ontstaan weer terug komen.

Dit betekent dat het lichaam op weg is naar genezing en dat is geen verslechtering.

Deze klachten die terug komen, zullen met diverse Klassiek Homeopatische middelen afgestemd op de specifieke klacht verzacht en uiteindelijk verholpen worden, zodat uiteindelijk iemand klachten vrij is.

Vaak is het belangrijk om nog even na te behandelen zodat ook de levens kracht echt is hersteld.

Het in balans zijn van de levenskracht.

Als de levenskracht in balans is, kan zoals Samuel Hahnemann, de grondlegger van de Klassieke Homeopathie het zegt, de mens zich ontwikkelen tot in zijn diepste kern.

Het onderstaande schrijft hij in zijn boek: “Organon der geneeskunst § 9″

” Als de mens gezond is, heerst de spirituele levenskracht, die als dynamis het stoffelijk lichaam leven doet, onbeperkt. Ze houdt al zijn delen in een bewonderswaardig harmonische, levende werking, die zich uit in voelen en handelen, zó, dat de met verstand toegeruste psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan.”

Als dit voor ons allemaal is weggelegd, kunnen we ons als mensen in alle vrijheid ontwikkelen. En is het van belang, dat wat ons belemmerd als ballast. Ons daar van te bevrijden.