RBCZ-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
https://www.rbcz.nu/index.html
Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat alle gegevens die u mij zowel mondeling als schriftelijk heeft verstrekt om uw gezondheidstoestand te bevorderen. Ook gegevens van uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, medicatie gebruik, kopie vaccinaties en andere factoren die uw gezondheid beïnvloeden.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke – en medische gegevens.

Ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier.

Ik heb een wettelijk beroepsgeheim.

  • Mocht het noodzakelijk zijn voor uw welbevinden om met collega’s overleg te plegen, dan gebeurt dat op inhoudelijke informatie t.a.v. uw klachten zonder dat collega’s weten wie de patiënt in kwestie daadwerkelijk is (dus anoniem). Dit gebeurt echter ook alleen na uw eigen toestemming.
  • Mocht er sprake zijn van doorverwijzing en u bent zelf onvoldoende in staat de betreffende behandelaar de benodigde informatie te geven. Dan kunt u mij vragen schriftelijk aan u de benodigde informatie te geven zodat uzelf of uw begeleider deze informatie kunt verstrekken aan de betreffende partij.
  • Bij waarneming bepaalt u zelf of u mijn collega belt en verstrekt u zelf de benodigde informatie aan de betreffende collega. U heeft van mij een formulier gekregen, welke middelen wanneer te gebruiken. Als er omstandigheden zijn waarbij dit bijgesteld behoort te worden tijdens mijn afwezigheid, kunt uzelf de middelen doorgeven die u gebruikt of thuis heeft. De vervangende collega kan u zo een zorgvuldig advies geven.

Er zijn echter enkele gegevens die noodzakelijk zijn met andere partijen te delen namelijk:

Privacy van uw zorgnota. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.  Vermeld staan: uw voornaam of initialen, tussenvoegsel, achternaam, adres, woonplaats, uw geboortedatum, uw zorgverzekeraar en polisnummer, de datum van de behandeling, een korte omschrijving met code van de homeopathische behandeling en de kosten van het consult.

Bij gepersonaliseerde recepten die gestuurd worden naar de apotheek, kan het nodig zijn dat dezelfde gegevens nodig zijn als op de zorgnota. Zeker als deze middelen direct naar u verzonden worden vanuit de apotheek.

Deze gegevens in het patiëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.