De ziekteclassificatie

De ziekteclassificatie is een hulpmiddel om vanuit verschillende aspecten, te kijken van waaruit een verstoring in de levenskracht kan ontstaan. Als duidelijk is vanuit welk aspect een verstoring is ontstaan, wordt vanuit 1 of meerdere aspecten, een of meerdere homeopathisch middelen in afwisseling voorgeschreven. De verschillende ziekten, klachten, worden dan behandeld met de daarvoor geïndiceerde middelen. Dat wil zeggen dat vanuit een stuk erfelijkheid je een ander middel nodig zult hebben, dan bij een acute klacht. Elke klacht verdient zijn specifieke aandacht. Dit om het totaal aan symptomen, te laten oplossen door het vitaliseren van de levenskracht. Waardoor gezondheid kan ontstaan.

Ik zal de verschillende aspecten cq onderdelen, die te zien zijn in de bloem, nader toelichten.

De Psora, het hart van de bloem.
Psora wordt ook wel de constitutie genoemd. Dit is het deel van ons, zoals we in ons lijf op aarde komen.
Dat wat we zijn in oorsprong. (Ik ben)

De psora bevat onze erfelijke belasting, onze eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, kwaliteiten en zwakke plekken en deze optel som vormt onze constitutie. Met onze fysieke en onze mentaal/emotionele gesteldheid valt of staat ons leven. De grootste kunst is om te zorgen voor een optimale balanssituatie. Een optimaal actie/reactiepatroon wat de verstorende invloeden van buitenaf kan elimineren waardoor we gezond kunnen blijven.
Bij ieder individu is het anders gesteld met de constitutie.

Bij klachten die zich herhalen of aanwezig blijven in ons lichaam/geest, is er altijd een constitutioneel probleem. Dat betekent eigenlijk dat de constitutie van iemand niet in staat is om op de prikkel van buitenaf, adequaat te reageren.
Bijvoorbeeld: Oma wordt besmet met het griepvirus. Ze is, doordat ze al een dagje ouder is niet meer zo heel fit en kwiek, krijgt de griep en vervolgens als complicatie longontsteking. Ze kan dan, door haar constitutionele zwakte, aan de longontsteking komen te overlijden.

Erfelijke ziekten
Hierbij horen alle ziekten in het voorgeslacht waar we mogelijk via overerving mee belast kunnen worden. Er is zelfs nog een gedachte dat de belasting kan ontstaan vanuit het reïncarnatieprincipe, er vanuit gaande dat in het vorig leven bepaalde zaken niet zijn opgelost en het nu een uitdaging is om dit tot klaarheid te brengen.
Hierin ligt de verbinding met onze constitutie en daarmee komt de ontstane ziekte van binnenuit, vanuit ons eigen zijn. “Het zit in ons systeem”

Acuut miasmatisch
De ziekten in dit bloemblad hebben vaak een heftig verloop. De patiënt heeft dan een van de onderstaande klachten bijv: longontsteking, een galsteenaanval, hooikoorts, een migraine aanval, acute diaree, blaasontsteking enz. Iemand is op dat moment heel erg ziek. Het is een ziekte van binnenuit, vaak getriggerd door een incident, een prikkel van buitenaf. De berken bloeien en de periode van hooikoorts breekt aan.
We vatten kou en krijgen een longontsteking. Opa overlijdt en dochter geraakt in een depressie. Echtgenoot wordt ontslagen en belandt in een burn-out situatie.

Sycosis
In dit bloemblad, vinden we alleen gegevens wanneer iemand in zijn leven besmet is geraakt met Gonorroe. De besmetting is exogeen en op zich goed te behandelen. Wanneer er gebruik is gemaakt van antibiotica (iatrogene component) om de klachten die de besmetting meebrengt te onderdrukken, zal de ziekte zich gaan verbinden met de constitutie.

Ook kan er een besmetting met Gonorroe hebben plaatsgevonden bij één van de voorouders (erfelijke ziekten). Dan wordt deze besmetting altijd doorgegeven aan het nageslacht. We worden dan al geboren met de naweeën van de besmetting van opa of oma. We zien dit dan terug in bepaalde klachten bijv: veelvuldige ontstekingen, maar dit kan ook in een bepaald gedrag terug te zien zijn.

Syfilis
Binnen dit bloemblad is er sprake van een besmetting met de geslachtsziekte Syfilis. Voor deze ziekte geldt hetzelfde als vermeld bij Sycosis. Goed te behandelen wanneer het eerste symptoom zichtbaar wordt. De behandeling vraagt meer tijd wanneer er al sprake is geweest van onderdrukking (antibiotica).

Incidenten
Hier hebben we te maken met onze biografie. Wat hebben we meegemaakt in ons leven en zelfs toen we nog in moeders buik zaten en welke impact heeft dit gehad? Welke invloeden hebben ons gevormd en hebben mogelijk sporen achtergelaten?
Als voorbeelden: Opa komt te overlijden, zusje wordt heel erg ziek, manlief heeft een vriendin of vrouwlief een vriend en wil graag scheiden, kortom gebeurtenissen waarop we vaak geen invloed hebben. Hoe hebben deze ervaringen, je wezen verstoord?

Iatrogenen ziekten
Ziekten in dit bloemblad ontstaan als gevolg van geneesmiddelmisbruik, of een bepaalde gevoeligheid voor geneesmiddelen of langdurig gebruik van geneesmiddelen.
Veel voorkomend reacties, zie je na: vaccinaties, narcose, antibiotica. Maar er zijn er natuurlijk veel meer geneesmiddelen die klachten kunnen geven, van uiteen lopende aard.